Polisa na życie

Przedmiotem ubezpieczenia ochronnego jest Twoje życie.

Ubezpieczenie na życie

Przedmiotem ubezpieczenia ochronnego jest Twoje życie.

Wypłata świadczenia następuje jedynie w przypadku śmierci w czasie obowiązywania polisy. Określoną w umowie sumę ubezpieczenia otrzymuje wówczas Uposażony, czyli wskazana w polisie osoba. Może to być niepracująca żona, rodzice, których utrzymujesz lub ktoś ważny w Twoim życiu, kogo nie chcesz zostawić bez zaplecza finansowego. Jak wyraźnie widać polisa chroni finansowo osoby, które wskażesz.
Funkcje ochronne ubezpieczenia można wzmocnić o umowy dodatkowe:

 • polisa na skutek wystąpienia poważnych zachorowań (critical illness)
 • ochrona dochodu (income protection)
 • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy
 • ubezpieczenie dzieci

Ubezpieczenia ochronne występują w dwóch wariantach jako:

 • ubezpieczenie terminowe
 • ubezpieczeniena całe życie

Co osiągamy ubezpieczając swoje życie?
Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość istotną sprawą. Można to uczynić niewielkim nakładem finansowym przez wykupienie polisy na życie.

Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie ochronne?
Jest to najtańsza forma zabezpieczenia własnej rodziny. Ubezpieczenie ochronne to przede wszystkim:

 • dla osób Tobie bliskich:
  • forma zabezpieczenia finansowego,
  • rekompensata utraconych dochodów. Da to im czas na podjęcie albo zmianę pracy na bardziej dochodową lub znalezienie nowych źródeł utrzymania,
  • pewność spłaty kredytu zaciągniętego przez Ciebie na zakup domu czy mieszkania,
  • zabezpieczenie bytu dzieci,
  • spłata zobowiązań spadkowych i należności wobec urzędu skarbowego bez konieczności sprzedaży majątku .
 • dla Ciebie:
  • komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa. Na pewno nikt i nic nie jest w stanie Ciebie zastąpić. Polisa może jednak uchronić osoby dla Ciebie ważne przed sytuacją, kiedy do żałoby i bólu dołącza niedostatek.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie na życie może być niezbędne?
Ubezpieczenie ochronne niezbędne może okazać się jeśli:

 • jesteś jedynym żywicielem rodziny,
 • masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,
 • masz zobowią zania finansowe,np.kredyt na dom (mortgage)
 • nie stać Cię na robienie oszczędności, a brak Twoich dochodów stanowiłby istotną dziurę w budżecie rodziny.

Ubezpieczenie od chorób krytycznych

Polisa na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań (Critical illness insurance).

Polisa na wypadek  wystąpienia poważnych zachorowań ( Critical illness insurance ) wypłaca nieopodatowaną kwote w momencie zdiagnozowania jednej z chorób opisanej w polisie.Wszystkie polisy ubezpieczają nas od:

 • raka
 • zawału serca
 • wylewu
 • niewydolności nerek
 • stwardnienia rozsianego
 • reumatoidalnego zapalenia stawów

Ilość chorób objętych w polisie różni się w zależności od ubezpieczyciela. (od 3 do 164)

Polisa ta może być wykupiona samodzielnie bądź jako dodatek do innej polisy  (najczęściej polisy na życie).

Ubezpieczenie dochodu

Ubezpieczenie dochodu (Income protection) zapewnia nieopodatkowany miesięczny dochód.

Ubezpieczenie dochodu (Income protection) zapewnia nieopodatkowany miesięczny dochód w przypadku gdy posiadacz polisy jest niezdolny do pracy z powodu wypadku lub choroby.

Ogromną zaletą tego ubezpieczenia jest to że jest ono stałe (wiek do którego może być pobierane świadczenie to 60/65 lat) np.jeżeli wskutek wypadku/choroby nie będziemy zdolni do wykonywania pracy (np.wylew,paraliż,utrata wzroku itp.) świadczenie to będzie wypłacane do momentu w którym będziemy wstanie powrócić do wykonywanego zawodu bądź do osiągnięcia 60/65 roku życia lat.

There are other products available designed to protect you against loss of income. For impartial information about insurance, please visit the website at www.moneyadviceservice.org.uk

Umów się na bezpłatną konsultację

0 (113) 88 00 213

Uzyskaj poradę oraz darmową wycenę na ubezpieczenie na życie oraz choroby krytyczne dla Ciebie oraz Twojej rodziny.

ZAKUP/SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Posiadanie własnego domu jest podstawową potrzebą życiową człowieka.

KREDYT HIPOTECZNY

Dobieramy kredyt odpowiedni do wymagań oraz sytuacji życiowej klienta.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Przedmiotem ubezpieczenia ochronnego jest Twoje życie.

UBEZPIECZENIE DOMU

Mieszkanie lub dom są najważniejszym dorobkiem życia.

Twój dom może zostać przejęty, jeśli nie będziesz regularnie spłacał kredytu hipotecznego.

Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.